Αναρτήσεις

Οι Βραχογραφίες του Νομού Καβάλας

Εικόνα
Οι Βραχογραφίες του Νομού Καβάλας  Η περιοχή μας είναι μοναδική στην Ελλάδα γιατι διαθέτει στα βουνά της βραχογραφίες, δηλαδή εικόνες χαραγμένες στα βράχια. Πιστεύεται ότι έγιναν από τους Θράκες, τους ιθαγενείς λαούς που ζούσαν εδώ στην προϊστορική εποχή πριν ακόμα κατακτήσουν την περιοχή οι Μακεδόνες. Οι Θράκες ξέρουμε από την ιστορία ότι ήταν πολύ δυνατοί πολεμιστές και λάτρευαν σα θεό τους τον Ήλιο. Οι εικόνες στα βράχια μας δείχνουν αυτούς τους πολεμιστές, μερικούς πάνω στα άλογά τους, να κρατάνε πολλών ειδών όπλα ;  τόξα με βέλη, δόρατα, ακόντια, σπαθιά, τσεκούρια, κ.ά.. Υπάρχουν επίσης εικόνες από ζώα, όπως πανέμορφα ελάφια, άμαξες, άροτρα και κάρα. Από τις εικόνες αυτές μπορούμε να μάθουμε πολλά γι’ αυτούς τους προγόνους μας. Γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό να προστατέψουμε τις βραχογραφίες. Επίσης αυτή η σπάνια στην Ελλάδα πολιτιστική κληρονομιά μπορεί να γίνει πόλος έλξης τουριστών και έτσι να βοηθήσει στην ανάπτυξη της περιοχής μας. Έγινε επίσκ